Proiect Anelis Plus

Proiectul PNII CAPACITĂȚI

Asigurarea accesului electronic naţional la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

 

Scopul principal al proiectului este de a oferi acces electronic la informații științifice și resurse de documentare pentru comunitatea științifică și academică românească și de a dezvolta metode specifice în vederea susținerii activității de cercetare și promovare a rezultatelor cercetării.

Grupul țintă acoperă specialiști aparținând tuturor celor șase domenii științifice menționate în ENEC – cca. 150.000 de utilizatori.

Echipa de management a proiectului este formată din entitățile:  Comitet de conducere (Steering Committee), Echipa de suport tehnic și Comitetul Științific Consultativ al proiectului.

 • Comitetul de Conducere (Steering Committee) asigură coordonarea proiectului în toate fazele sale
 • Steering Committee, împreună cu Echipa de suport tehnic asigură operaționalizarea proiectului.
 • Comitetul Stiințific Consultativ asigură suportul științific pentru fiecare dintre domeniile accesate prin bazele de date.

Comitetul de conducere (Steering Committee)

 • Prof. univ. dr. Gheorghe POPA – Președintele Asociației ANELIS+
 • Director proiect – Prof. univ. dr. ing. Paul Șerban AGACHI
 • Director adjunct – Dr. Alina BUTU (si coordonator pachet de lucru)
 • Coordonatori pachete de lucru:
  • Dr. Ivona OLARIU
  • Lect. univ. dr. Octavian RUSU
  • Prof. univ. dr. Luminita SILAGHI DUMITRESCU

Comitetul științific consultativ

 • Dr. Maria DINESCU – Ştiinţele naturii
 • Dr. Cristina ALBU –  Ştiinţe inginereşti
 • Alina CROITORU-  Ştiinţe sociale şi economice
 • Conf. univ. dr. Vasile DOCEA – Ştiinţe umaniste
 • Lect. univ. dr. Cătălin GHEORGHE –  Artă şi Arhitectură
 • Lect. univ. dr. Tudor PETREUȘ – Ştiinţele vieţii

Strategia la nivel național privind asigurarea informării științifice a membrilor Comunității Academice este elaborată cu participarea nemijlocită a membrilor Comitetului Consultativ (Advisory Board) alcătuit din:

 • Dr.  Alexandru ALDEA – C.S.I la Institutul Național de Fizica Materialelor, Președinte al Colegiului Consultativ
 • Prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ – Director UEFISCDI
 • Prof. univ. dr. Vasile IȘAN – Rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. Gheorghe POPA– Președinte al Asociației Anelis Plus
 • Acad. Valentin VLAD – Vicepreședinte al Academiei Române

Echipa de suport tehnic

 • Asistent director de proiect – Camelia MORARU,
 • Asistent director stiintific / Expert comunicare- Romana CRAMARENCO,
 • Consultant juridic, expert legal in achizitii – Prof. univ. dr.  Dacian DRAGOS,
 • Responsabil financiar – Emilia GHISA,
 • Responsabil achizitii – Alexandra ENESCU,
 • Asistent proiect –  achizitii – Adriana IOAN