Introducere. Portal și depozit național AnelisPlus

Ca urmare a activităților efectuate în cadrul proiectului AnelisPlus finanțat de către UEFISCDI și prin contribuția instituțiilor membre ale Asociației AnelisPlus, în perioada 2013-2015, accesul comunității științifice a instituțiilor membre din România la publicații din editurile și bazele de date internaționale în scopul documentării științifice și tehnice se poate realiza astfel:

  1. on-line, pe baza abonamentelor anuale achiziționate de la furnizori de servicii de acces la edituri,  colecții de reviste sau baze de date, precum și 
  2. dintr-un depozit național constituit pe baza arhivelor și cărților achiziționate la nivel național. Depozitul național are capacitatea să stocheze și arhivele și cărțile achiziționate în viitor precum și alte resurse de informare cum ar fi cărți, publicații și alte forme de prezentare a rezultatelor științifice ale comunității din România.

Schema infrastructura hardrware

Asigurarea accesului la resursele informaționale abonate și stocate în depozitul național se face folosind un sistem de tip portal care, pe lângă alte funcționalități, trebuie să permită utilizatorilor accesul diferențiat, în funcție de profilul și drepturile alocate acestora. Identificarea utilizatorilor se realizează la nivel de persoană (utilizator) și la nivel de instituție (grup) membru a Asociației Anelis Plus (lista membrilor Anelis Plus se află la http://www.anelisplus.ro/asociatia-anelisplus/membri/). 

Cele două componente ale acestui sistem: i) portalul și ii) depozitul național alcătuiesc sistemul național care asigură accesul comunității științifice a instituțiilor membre ale Asociației la informația științifică, având ca infrastructură echipamentele hardware ale Asociației achiziționate în cadrul proiectului AnelisPlus.

Sistemele software sunt implementate pe o structură hardware distribuită la nivel național pentru a asigura o disponibilitate ridicată a serviciilor. Echipamentele sunt instalate în trei locații: București, Cluj Napoca și Iași. Serviciile sunt asigurate de echipamentele din București, ca sistem principal, și Cluj Napoca, ca sistem de rezervă și de preluare a vârfurilor de trafic. Sistemul de stocare este distribuit. Pe discurile sistemului de stocare se găsesc informațiile oferite utilizatorilor prin portal și depozit, precum și copii ale acestora pentru restaurarea sistemelor în caz de necesitate. Managementul sistemelor se face din nodul Iași care asigură și sistemul copiilor de rezervă pe bandă magnetică.

Legăturile între noduri sunt asigurate prin liniile de comunicații ale rețelei naționale de comunicații pentru cercetare și educație RoEduNet administrate de către Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare.

Sistemul software conține două componente principale: portalul de acces la informații și depozitul național în care sunt stocate documentele pentru informarea științifică. La momentul scrierii acestui document (11/2015) în depozit sunt stocate arhivele colecțiilor de reviste achiziționate în cadrul proiectului AnelisPlus pe perioada 2009-2014  și un număr de 1830 cărți în format electronic (disponibile în depozitul național). Acestea sunt accesibile membrilor AnelisPlus într-un sistem de depozit electronic, prevăzut cu facilități specifice sistemelor de bibliotecă electronică (stocare metadate, căutare avansată, evidență utilizare etc.), realizat folosind aplicația DSpace. Pentru viitor se vor asigura și servicii de publicare în regim Open Access în depozitul național pentru publicații din țară, sau din străinătate dar de interes pentru comunitatea de cercetare  din România. Accesul la depozit este asigurat prin intermediul portalului care asigură servicii de acces, informare și autentificare. 

Figura 2. Schema funcțională portal și depozit național

Schema de organizare a portalului și a depozitului național este prezentată în Figura 2. Două categorii de resurse pot fi disponibile utilizatorilor. Prima categorie include informații pentru publicul general iar a doua categorie cuprinde informații pentru utilizatorii înregistrați ai instituțiilor membre ale Asociației AnelisPlus. 

În prima categorie intră, în această etapă,  informațiile despre proiect și despre Asociația AnelisPlus.  Într-o etapă viitoare vor fi incluse și sursele de documentare științifică din categoria Open Access care vor fi stocate în depozitul național. Această secțiune se va completa pe măsură ce furnizorii de resurse Open Access vor solicita înscrierea publicațiilor acestora în acest depozit. Informația științifică stocată și publicată în regim Open Acces va fi accesibilă atât comunității științifice naționale și internaționale cât și publicului interesat în domeniile de activitate din care fac parte publicațiile.

A doua categorie de informații stocate în depozitul național (pentru utilizatorii înregistrați) o reprezintă arhivele achiziționate în cadrul proiectului AnelisPlus, cărțile în format electronic și colecții de reviste. Aceste informații sunt disponibile în depozitul național numai utilizatorilor autentificați din instituțiile membre AnelisPlus.

Modul de organizare a informației/arhivelor în depozitul național respectă clasificarea pe domenii și subdomenii din ENEC (Exercițiu Național de Evaluare a Cercetării), colecțiile de cărți electronice și reviste fiind evidențiate separat în fiecare subdomeniu.

Pagina următoare >>