Proiectul PNII CAPACITĂȚI

Asigurarea accesului electronic naţional la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Scopul principal al proiectului este de a oferi acces electronic la informații științifice și resurse de documentare pentru comunitatea științifică și academică românească și de a dezvolta metode specifice în vederea susținerii activității de cercetare și promovare a rezultatelor cercetării.

Grupul țintă acoperă specialiști aparținând tuturor celor șase domenii științifice menționate în ENEC – cca. 150.000 de utilizatori.

Echipa de management a proiectului este formată din entitățile:  Comitet de conducere (Steering Committee), Echipa de suport tehnic și Experți pe Domenii Științifice ai proiectului.

 • Comitetul de Conducere (Steering Committee) asigură coordonarea proiectului în toate fazele sale
 • Steering Committee, împreună cu Echipa de suport tehnic asigură operaționalizarea proiectului.
 • Experții pe Domenii Științifice asigură suportul științific pentru fiecare dintre domeniile accesate prin bazele de date.

 

Comitetul de conducere (Steering Committee)

 • Prof. univ. dr. Gheorghe POPA – Președintele Asociației ANELIS+
 • Director proiect – Prof. univ. dr. ing. Paul Șerban AGACHI
 • Director adjunct – Dr. Alina BUTU (si coordonator pachet de lucru)
 • Coordonatori pachete de lucru:
  • Dr. Ivona OLARIU
  • Lect. univ. dr. Octavian RUSU
  • Prof. univ. dr. Luminita SILAGHI DUMITRESCU

 

Experți pe Domenii Științifice

 • Dr. Maria DINESCU – Ştiinţele naturii
 • Dr. Cristina ALBU –  Ştiinţe inginereşti
 • Alina CROITORU-  Ştiinţe sociale şi economice
 • Conf. univ. dr. Vasile DOCEA – Ştiinţe umaniste
 • Lect. univ. dr. Cătălin GHEORGHE –  Artă şi Arhitectură
 • Lect. univ. dr. Mihai DANCIU – Ştiinţele vieţii

 

Comitetului Consultativ Extern (External Advisory Boardalcătuit din:

 • Dr.  Alexandru ALDEA – C.S.I la Institutul Național de Fizica Materialelor, Președinte al Colegiului Consultativ
 • Prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ – Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
 • Prof. univ. dr. Vasile IȘAN – Rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. Gheorghe POPA– Președinte al Asociației Anelis Plus
 • Acad. Valentin VLAD – Președinte al Academiei Române

 

Echipa de suport tehnic

 • Asistent director de proiect – Camelia MORARU,
 • Asistent director stiintific / Expert comunicare- Romana CRAMARENCO,
 • Consultant juridic, expert legal in achizitii – Prof. univ. dr.  Dacian DRAGOS,
 • Responsabil financiar – Emilia GHISA,
 • Responsabil achizitii – Alexandra ENESCU,
 • Asistent proiect –  achizitii – Adriana IOAN