Descriere

Obiectivele generale ale Proiectului Anelis Plus sunt:

  • Asigurarea accesului la resursele electronice de informare documentare prin achiziţia de baze de date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice și bibliometrice.
  • Crearea unui campus virtual, pentru a permite comunității științifice și educaționale românești accesulonline la resurse și la depozitul național de documente (national repository) care va fi dezvoltat în cadrul Proiectului, atât prin achiziția de arhive, cât și prin contribuția cu publicații științifice ale comunității academice din România.
  • Promovarea, la nivel național, a inițiativei de dezvoltare a unui sistem de acces liber (open access) la publicațiile științifice; crearea legăturilor cu platforma editorială românească SCIPIO și cu depozitele instituționale open access găzduite de universitățile și bibliotecile din România.
  • Asigurarea accesului mobil atât la publicaţii şi baze de date internaționale online, cât şi la depozitul naţional de documente.