Misiune

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociaţia promovează educaţia şi cercetarea ştiinţifică prin proiecte finanţate naţional / internaţional.

Obiectivele Asociaţiei sunt :

 • generarea de solutii inovative pentru informarea stiintifica si gestionarea resurselor info-documentare electronice, prin desfasurarea de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare finantate national si/sau international;
 • negocierea si achiziţionarea resurselor electronice de informare şi documentare pentru crearea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice, cercetării si inovării;
 • gestionarea şi asigurarea accesului tuturor membrilor la resursele electronice de informare şi documentare achiziţionate conform optiunilor si contributiei financiare ale acestora;
 • realizarea unui cadru comun de cooperare între comunitatea academică, cea de cercetare ştiinţifică şi biblioteci;
 • promovarea principiilor open access la publicatiile stiintifice romanesti, mentinerea si dezvoltarea platformei editoriale romanesti;
 • obtinerea şi gestionarea fondurilor necesare achiziţionarii resurselor de informare şi documentare;
 • realizarea si administrarea unui depozit naţional continand informatie stiintifica arhivata provenind din resursele electronice achizitionate si din lucrari stiintifice ale membrilor Asociatiei;
 • îndeplinirea rolului de organism consultativ pentru membrii Asociaţiei în ceea ce priveşte producţia editorială ştiinţifică şi oportunitatea achiziţiei unor resurse electronice;
 • promovarea si sustinerea initiativelor privind educatia, cercetarea stiintifica si formarea profesională de calitate prin derularea de proiecte nationale/internationale;
 • sprijinirea elaborarii si implementarii strategiei de informare si documentare.
 • participarea la proiecte si dezvoltarea programelor de cercetare fundamentală si aplicată si a programelor de studiu interdisciplinar, la nivelul institutiilor de învatământ si cercetare;
 • dezvoltarea si administrarea de baze de date si retele locale si regionale care să faciliteze activitatea serviciilor si institutiilor de cercetare, dezvoltare, educatie, formare profesională si de ocupare a fortei de muncă.