Publicarea în depozitul național

<< Pagina precedentă

Conținutul depozitului național va fi completat continuu cu arhive achiziționate de Asociația AnelisPlus pentru a asigura informarea științifică a comunității academice și de cercetare din România însă acestea, având în vedere condițiile contractuale ale editurilor, vor fi disponibile numai membrilor asociației. 

Pe lângă această componentă fundamentală, depozitul va conține o secțiune publică, cu acces deschis, prin care se va asigura accesul tuturor cercetărilor și a populației. În acest mod se creează posibilitatea ca publicarea rezultatelor cercetării în depozitul național să poată fi făcută în regim deschis (Open Acces), lucru prevăzut încă din faza de construcție a depozitului. Aceasta oportunitate este oferită mediului academic din România și se va pune în practică prin găzduirea (la cererea editorilor) revistelor cu acces deschis din România. Spre exemplu, în prezent din datele specificate în DOAJ în România sunt 346 reviste publicate în regim deschis care conțin un număr de peste 48 mii de articole (la momentul redactării prezentului document). Publicarea acestora într-un cadru organizat utilizând un program de stocare specializat de tip bibliotecă electronică aduce o serie de avantaje autorilor după cum urmează:

  • Publicația va conține metadate cu informații referitoare la autor, titlu, afiliere, eventual programul prin care s-a realizat finanțarea, titlul proiectului, acronimul precum și numărul acordului de grant, data publicării și perioada de embargo, dacă este cazul, identificatorul permanent.
  • Cod de identificare unic în depozitul național, element care asigură posibilitatea identificării și localizării publicației sursă chiar în condițiile în care articolul este multiplicat în mai multe depozite
  • Publicarea se va face cu licență Creative Commons pentru a proteja drepturile de autor
  • Vizibilitate la nivel național și internațional prin înregistrarea depozitului în diverse structuri de căutare internaționale (ex. DOAJ, OpenDOAR, DOAB, Open Science Directory etc.)

Pentru organizarea secțiunii cu acces deschis a depozitului național se vor încheia acorduri între editorii revistelor de tip Open Acces  și Asociația AnelisPlus. Publicarea este deschisă și altor tipuri de publicații (cărți, monografii, teze de doctorat și master) în condițiile în care acestea se vor licenția Creative Commons.

Pagina următoare >>